• 0
  • با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

لاریمو

نساجی پیشه و حرفه خانوادگی ما، ورزش و فعالیت در طبیعت علاقه و سبک زندگی ما و فناوری و کیفیت نیز هدف و انگیزه ماست. ایرانی هستیم و تولید محصولی با کیفیت و کارآمد که معرف هویت و باورمان باشد سرمشق ما بوده و هست. بر این باوریم که با تکیه بر اصول فوق، تولیداتمان بتواند بخشی از نیازهای جامعه ورزشی و پویای کشور را مرتفع سازد و در مصرف کننده حس خوبی از مصرف کالایی مهندسی شده و با اصالت ایجاد نماید.

لاریمو برندی است که ایده آن در سال 1383 توسط یاسمن شیرازی نژاد که دانشجوی مهندسی نساجی بود شکل گرفت و شرایط توسعه ایده در سال 1398 مساعد گردید. در سال 1400 با لوگویی که از زمان دانشجویی برای برندی ورزشی ایده پردازی میکرد آن را به ثبت رسانید.

لوگویی که به صورت دو نیم دایره می بینید در اصل دو حلقه در دو رج می باشد و نقطه ای را نشان میدهد که حلقه جدید از داخل حلقه قبلی کشیده میشود که این نوع ساختمان بافت حلقوی برای تولید پارچه های ورزشی و کشسان به کار میرود.